Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Suy nghĩ nhiều rồi em cũng cho anh chịch